SEB utökar sitt partnerskap hos CONNECT Norr

Vi hälsar SEB välkommen som Samarbetspartner CONNECT Norr även 2013. I år utökar SEB partnerskapet, och är med också i CONNECT Norr Mittnoden (Västernorrland och Jämtland).

SEB har samlat all information om företaget på webbplatsen www.sebgroup.com. Där hittar du till exempel SEBs rapporter och analyser, pressinformation och karriärvägar.

Våra finansiärer och huvudpartner

Almi Företagspartner Carl Wikströms Stiftelse Deloitte Differ Energimyndigheten KPMG Längmanska företagarfonden Länsstyrelse Västerbotten Länsstyrelsen Jämtland Länsstyrelsen Norrbotten Länsstyrelsen Västernorrland Luleå kommun Norrbottens Läns Landsting Norrlandsfonden Östersunds kommun pwc Region Västerbotten Regionala Utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtland Skellefteå Kommun Tillväxtverket Umeå Kommun