Östersunds kommun ny ”Huvudfinansiär” hos CONNECT Norr

Östersunds kommun har valt att medfinansiera CONNECT Norr de kommande tre åren. www.ostersund.se

Vår vision: ”Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund”

Östersunds kommun har tre roller. Att vara samhällsbyggare, arbetsgivare och leverantör av kommunal service.

Kommunen styrs genom ett samarbete mellan S, C och MP. AnnSofie Andersson (S) är kommunstyrelsens ordförande.

 

Våra finansiärer och huvudpartner

Almi Företagspartner Carl Wikströms Stiftelse Deloitte Energimyndigheten INTERREG IV A Nord Interreg Sverige-Norge KPMG Längmanska företagarfonden Länsstyrelse Västerbotten Länsstyrelsen Jämtland Länsstyrelsen Norrbotten Länsstyrelsen Västernorrland Luleå kommun Norrbottens Läns Landsting Norrlandsfonden Östersunds kommun pwc Region Västerbotten Regionala Utvecklingsfonden Skellefteå Kommun Tillväxtverket Umeå Kommun