Östersunds kommun ny ”Huvudfinansiär” hos CONNECT Norr

Östersunds kommun har valt att medfinansiera CONNECT Norr de kommande tre åren. www.ostersund.se

Vår vision: ”Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund”

Östersunds kommun har tre roller. Att vara samhällsbyggare, arbetsgivare och leverantör av kommunal service.

Kommunen styrs genom ett samarbete mellan S, C och MP. AnnSofie Andersson (S) är kommunstyrelsens ordförande.

 

Våra finansiärer och huvudpartner

Almi Företagspartner Carl Wikströms Stiftelse Deloitte Differ Energimyndigheten KPMG Längmanska företagarfonden Länsstyrelse Västerbotten Länsstyrelsen Jämtland Länsstyrelsen Norrbotten Länsstyrelsen Västernorrland Luleå kommun Norrbottens Läns Landsting Norrlandsfonden Östersunds kommun pwc Region Västerbotten Regionala Utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtland Skellefteå Kommun Tillväxtverket Umeå Kommun