ABI ny Företagspartner hos CONNECT Norr

Vi välkomnar ABI i Skellefteå och Umeå välkommen som Företagspartner hos oss vid CONNECT Norr.

http://www.a-b-i.se/sv/

Våra finansiärer och huvudpartner

Almi Företagspartner Carl Wikströms Stiftelse Deloitte Energimyndigheten INTERREG IV A Nord Interreg Sverige-Norge KPMG Längmanska företagarfonden Länsstyrelse Västerbotten Länsstyrelsen Jämtland Länsstyrelsen Norrbotten Länsstyrelsen Västernorrland Luleå kommun Norrbottens Läns Landsting Norrlandsfonden Östersunds kommun pwc Region Västerbotten Regionala Utvecklingsfonden Skellefteå Kommun Tillväxtverket Umeå Kommun