ABI ny Företagspartner hos CONNECT Norr

Vi välkomnar ABI i Skellefteå och Umeå välkommen som Företagspartner hos oss vid CONNECT Norr.

http://www.a-b-i.se/sv/

Våra finansiärer och huvudpartner

Almi Företagspartner Carl Wikströms Stiftelse Deloitte Differ Energimyndigheten KPMG Längmanska företagarfonden Länsstyrelse Västerbotten Länsstyrelsen Jämtland Länsstyrelsen Norrbotten Länsstyrelsen Västernorrland Luleå kommun Norrbottens Läns Landsting Norrlandsfonden Östersunds kommun pwc Region Västerbotten Regionala Utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtland Skellefteå Kommun Tillväxtverket Umeå Kommun